QUÈ ÉS LA PNL?


Segons la "Society of NLP" i el web de Richard Bandler, un dels seus cofundadors:

 

  "Neuro-Linguistic Programming™ (NLP™) is defined as the study of the structure of subjective experience and what can be calculated from that and is predicated upon the belief that all behaviour has structure."

 

La Programació Neurolingüística es defineix com l'estudi de l'estructura subjectiva de l'experiència i del que d'aquesta se'n pot calcular, i es basa en la creença de que tot comportament té una estructura.

 

La PNL és un conjunt de models que pretenen descriure la conducta humana i que et permeten construir un model de com pensem, com sentim, com actuem i com interpretem el món; i de com ho traduïm en el nostre llenguatge tant verbal com no verbal.

 

No es tracta d'una teràpia miraculosa per a aconseguir canvis en les persones, es tracta més aviat de descriure com funcionen les estructures mentals dels éssers humans i utilitzar-les al nostre favor.

 

És una disciplina de modelatge de l'excel·lència, enfocada a l'obtenció de resultats.

 


Educació_institut_scalar
Personal_institut_scalar
Empresa_institut_scalar

Newsletter


info@institutscalar.com 

+34 629 774 693 - Barcelona

Síguenos en/ Segueix-nos a