La creativat, una eina màgica.

“Around here, however, we don't look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things, because we're curious...and curiosity keeps leading us down new paths.” 

― Walt Disney Company
 

“Per aquí, però, no mirem enrera gaire temps. Seguim avançant, obrint noves portes i fent noves coses, perquè som curiosos... i la curiositat ens segueix portant nous camins."   

― Walt Disney Company

La CREATIVITAT!! Quina paraula més màgica, no creieu?

 

És l'art de fer volar la nostra imaginació fins al punt a on nosaltres volem, cadascú amb les seves prioritats, la seva passió, les seves habilitats i la seva innovació.

 

Creem objectes, paisatges, personatges, melodies, paraules, imatges, escultures, espais... segons la seva finalitat a destacar, potenciarem unes qualitats o unes altres.  A vegades és la funcionalitat, a vegades prima l'estètica o simplement ens deixem portar per un bon sentiment d'harmonia que ens aporta.

 

Segurament estareu d'acord amb nosaltres que quan deixem anar la nostra imaginació estem obrint portes a infinites experiències. Ens alliberem per un moment d'allò que ens arrela, ens encoratgem per a generar bones vibracions i noves estratègies a explorar.

 

Aquesta sensació va sorgir en el Taller UN TALENT, MIL IDEES! amb un grup de nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Vem poder viure un moment MÀGIC de creativitat, treball cooperatiu i de reflexió sobre l'espai i l'aprenentatge.

 

Us deixem amb algunes de les fotografies de l'activitat i dels petit genis que ho van fer possible!

 

La CREATIVIDAD !! Qué palabra más mágica, ¿no creéis?


Es el arte de hacer volar nuestra imaginación hasta el punto donde nosotros queremos, cada uno con sus prioridades, su pasión, sus habilidades y su innovación.

 Creamos objetos, paisajes, personajes, melodías, palabras, imágenes, esculturas, espacios ... según la finalidad a destacar, potenciaremos unas cualidades u otras. A veces es la funcionalidad, a veces prima la estética o simplemente nos dejamos llevar por un buen sentimiento de armonía que nos aporta.

Seguramente estaréis de acuerdo con nosotros que cuando soltamos nuestra imaginación estamos abriendo puertas a infinitas experiencias. Nos liberamos por un momento de lo que nos arraiga, nos alentamos para generar buenas vibraciones y nuevas estrategias en explorar.


Esta sensación surgió en el Taller UN TALENTO, MIL IDEAS! con un grupo de niños y niñas de entre 5 y 12 años. Pudimos vivir un momento MÁGICO de creatividad, trabajo cooperativo y de reflexión sobre el espacio y el aprendizaje.

 ¡
Os dejamos con algunas de las fotografías de la actividad y de los pequeño genios que lo hicieron posible!Educació_institut_scalar
Personal_institut_scalar
Empresa_institut_scalar

Escribir comentario

Comentarios: 0

Newsletter


info@institutscalar.com 

+34 629 774 693 - Barcelona

Síguenos en/ Segueix-nos a