Guanyador/a del premi / Ganador del premio

 

Quin és el teu desig pel 2013? / ¿Cuál es tu des para el 2013?
Ser més positiu/va i optimista / Ser más positivo/a y optimista.
7
(26,92%)
 
Trobar feina o progressar en la que tinc / Encontrar empleo o progresar en el que tengo.
6
(23,08%)
 
Aprimar-me i fer més exercici físic / Adelgazar y hacer más ejercicio físico.
3
(11,54%)
 
Viatjar més i aprendre coses noves / Viajar más y aprender cosas nuevas..
3
(11,54%)
 
Trobar més temps per formar-me / Encontrar tiempo para formarme.
2
(7,69%)
 
Cuidar les meves amistats / Cuidar mis amistades.
2
(7,69%)
 
Alimentar-me millor i cuidar la meva salut / Alimentarme mejor y cuidar mi salut.
2
(7,69%)
 
Aprendre idiomes / Aprender idiomas.
1
(3,85%)
 
Deixar de fumar / Dejar de fumar.
0
(0,00%)
 
Dedicar més temps a la meva família / Dedicar más tiempo a mi familia.
0
(0,00%)
 
Col·laborar en entitats per causes justes / Colaborar en entidades por causas justas.
0
(0,00%)
 
Total de vots: 26
 

 


Per fi ja podem publicar el resultat de l'enquesta que vam engegar aquest nadal.

 

Com podeu veure,per un ajustat 7 a 6, ha guanyat l'objectiu de ser més positiu/va i optimista, seguit de tenir feina o millorar en l'actual.

 

El mètode que hem seguit per nomenar la guanyadora ha estat posar en ordre alfabètic els que van compartir el post, i escollir el participant que coincideix amb la última xifra del nº guanyador del sorteig del "niño". Creiem que és una manera aleatoria d'escollir un número.

 

Us agraïm molt a tots aquells que heu participat i felicitem a la guanyadora: M. Monrós.

 

Estigueu atents a la nostra web ja que a finals d'aquesta setmana oferirem una promoció especial de processos de Coaching per a iniciar el gener amb positivitat i optimisme.

Por fin podemos publicar el resultado de la encuesta que empezamos estas navidades.

 

Como podéis ver, por un ajustado 7 a 6, ha ganado el objetivo de ser más positivo/a y optimista, seguido de obtener empleo o mejorar en el actual.

 

El método que hemos seguido para nombrar la ganadora, ha sido poner en orden alfabético los que compartieron el post, i escojer el participante que coincide con la última cifra del numero ganador del sorteo del niño. Nos ha parecido una forma aleatoria de decidir el número.

 

Os agradecemos a todos aquellos que habéis participado y felicitamos a la ganadora: M. Monrós.

 

Estad atentos a nuestra web, ya que a finales de esta semana ofreceremos una promoción especial de procesos de Coaching para empezar enero con positividad y optimismo.Escribir comentario

Comentarios: 0

Newsletter


info@institutscalar.com 

+34 629 774 693 - Barcelona

Síguenos en/ Segueix-nos a