ADHD Awareness Week

As you know our formation area is extensive and we offer training in different environments. We live very close to the real world of education and it is clear that not all learn in the same way, every society  is working to reduce academic failure in secondary schools.
 
For years we're hearing about a disorder that affects more than 5% of children and young people, and hinders their education in the most important stage for the formation of the person. We are talking about Attention Deficit Disorders with or without Hyperactivity (ADHD).

Therefore, in our goals is taking more importance training and counseling for people with ADHD and their families. Since we returned from New York we are expanding our offer and soon you will see about specific training courses in our Events section.
 
To be introduced to the subject, we notice that from October 16th to 21th it will be celebrated "ADHD Awareness Week" worldwide. Behind the achievement of this recognition, there are lots of associations and institutions heavily involved, which acts to hold more light on this disorder.

For more information, connect to the website where you can find lots of information.


www.adhdawarenessweek.org/

 

You can also find in the links section, some associations working to support those who suffer from this disorder.

Com ja sabeu la nostra tasca de formació és àmplia i us proposem formació en diferents entorns. Vivim de ben aprop la realitat del món de l'educació i és palès que no tots aprenem de la mateixa manera; cada vegada més la societat està treballant per disminuir el fracàs escolar en els centres de secundària.

 

Ja fa anys que s'està parlant d'un transtorn que afecta a més del 5% de la població infantil i juvenil, i els dificulta la seva educació en l'etapa més important per a la formació de la persona. Estem parlant del Transtorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH).

 

Per aquest motiu, en les nostres línies de futur està agafant molta importancia la formació i assessorament destinats a les persones amb TDAH i als seus familiars. Des de que hem tornat de Nova York estem ampliant la nostra oferta al respecte i aviat veureu formació específica en el nostre apartat de Cursos.

 

Per a anar introduint el tema, fem ressò que la setmana del 16-21 d'Octubre es celebrarà la "ADHD Awareness Week" a nivell mundial. Darrere de la consecució d'aquest reconeixement, hi ha un munt d'associacions i centres molt implicats, que celebraran actes per donar més llum a aquest transtorn.

 

Per a més informació, connecteu-vos al web on podreu trobar molta informació al respecte.

www.adhdawarenessweek.org/

 

També podreu trobar en l'apartat de links, diferents associacions que treballen a casa nostra per donar suport als que pateixen aquest transtorn.

 


Escribir comentario

Comentarios: 0

Newsletter


info@institutscalar.com 

+34 629 774 693 - Barcelona

Síguenos en/ Segueix-nos a