Dr. EMILY LEVY

Going on with our American "campaign", we highlight the  following interview with Dr. Emily Levy.

Dr. Emily Levy graduated from Brown University and received her Masters Degree in Special Education from Nova University in Florida. She also completed her Doctorate Degree in Education from Nova University.

It's a very interesting person, her C.V. is full of articles, workshops, lectures, ... We were very surprised about her research and the recognition she has achieved in recent years. In our link section you can find out some interesting articles from her.

We visited her classrooms on the Upper East, one of the most exclusive districts of New York, and was easy to understand what is her target audience, but far from seeming arrogant and distant, we speak whith a very modest person, hardworking and committed to her work. In the field of application of the  research it is outstanding her publications on study skills, reforming and improving the already well known and creating new ones with her methodology.

We were talking about how to measure improvements in the strategies of the students. Her great strength is what she calls sensory learning, that means to include as many sensory inputs as possible in the learning process.

As a team we think is very useful to apply this concept to all kinds of learning both an academic context and in a working environment in adults.

We believe that Dr. Levy and her team are a great reference of techniques and methodologies. They are focus on pre-teens and teenagers students, and have a great
experience background. We have established a good nexus and why not a possible collaboration in a not too distant future from both institutions and we are confident that we will be all strengthened.

To learn more about the work of Dr. Levy and her team, please visit their website:

www.eblcoaching.com

 

You will hear about them soon!

Seguint amb la nostra "campanya" americana, volem ressaltar l'entrevista amb la Dra. Emily Levy.

 

La Dra. Emily Levy: Doctora en educació per la "Nova University" de Florida. La seva principal tasca és la recerca basada en tècniques d'aprenentatge multisensorial i la seva aplicació en noves metodologies d'aprenentatge.

 

És una persona molt interessant, el seu currículum és ple d'articles, tallers, ponències,... Ens va sorpendre molt la seva investigació i els reconeixement que ha assolit en aquests darrers anys. En el nostre apartat de links d'interès podreu trobar alguns dels seus articles.

 

Vàrem visitar les seves aules en el Upper East, un dels barris més exclusius de Nova York, i va ser fàcil entendre quin és el seu públic objectiu; però lluny de mostrar-se exitosa i distant, vàrem conversar amb una persona molt senzilla, treballadora i compromesa amb la seva tasca. En el camp de l'aplicació de la recerca sobresurten les seves publicacions sobre tècniques d'estudi, reformant i millorant les ja molt conegudes i creant-ne de noves amb la seva metodologia. 

 

El punt on més vàrem aprofondir va ser, justament, en el intercanvi de les tècniques que apliquem i sobre tot en com es pot mesurar les millores introduïdes en les estratègies d'aquest alumnes. El seu gran fort és el que anomena aprenentatge sensorial, és un enfocament  que té punts en comú al que nosaltres presentem, ja que es tracta d'incloure tantes entrades sensorials com sigui possible, en el procés d'aprenentatge.

 

Com a equip creiem que és molt profitós aplicar aquest concepte a tot tipus d'aprenentatge tant sigui en un context acadèmic com en un entorn laboral en persones adultes.

 

Creiem que la Dra. Levy i el seu equip són un gran referent pel que fa a les tècniques i metodologies d'aprenentatge. Es centren en alumnes pre-adolescents i adolescents, i tenen un gran bagatge d'experiències. Hem pogut establir un bon nexe d'unió i perquè no, de col·laboració en un futur no massa llunyà, entre les dues institucions i de ben segur que tots en sortirem reforçats.

 

Si voleu conèixer més la feina de la Dra. Levy, no dubteu en visitar el seu web:

www.eblcoaching.com

 

De ben segur que ens tornareu a sentir parlar!


Escribir comentario

Comentarios: 0

Newsletter


info@institutscalar.com 

+34 629 774 693 - Barcelona

Síguenos en/ Segueix-nos a